Giske frivilligsentral

Giske frivilligsentral er involvert i eit breitt og mangfaldig samarbeid med frivillige krefter i og utanfor kulturlivet.

Har du lyst å melde deg til frivillig aktivitet? Ta kontakt med Ernst Valderhaug, tlf 402 21 129 eller e-post erva@giske.kommune.no . Vi har bruk for mange hender.

Tilboda innanfor Den kulturelle spaserstokk (DKS) vert organisert av Giske frivilligsentral..

frivillig.no er ei digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige. Denne er eigd og blir drifta av Organisasjonen Frivillighet Norge.

Vi prøver halde ei oversikt over aktive lag og organisasjonar i kommunen, men vi er avhengig av innspel frå innbyggarane når de oppdaga feil.

 
Giske frivilligsentral si gateadresse er Valderhaug 12, Valderøya.

Kontaktinformasjon

Ernst Jarle Valderhaug
E-post
Telefon 70 18 81 30
Mobil 40 22 11 29