Rustenesta

Den kommunale rustenesta har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for individuell tilpassa behandling og rehabiliteringstiltak for rusavhengige. Tenesta skal sikre hjelp til mennesker med rusmiddelavhengighet gjennom råd, veiledning, hjelpetiltak og behandling. Rustenesta legg sterk vekt på arbeidsretta aktivitet for dei som er friske nok til å arbeide.

Aktuelle tenester:

  • Råd og veiledning
  • Oppfølging
  • Akuttbustad
  • Økonomisk rådgiving
  • Tilvising til poliklinikk eller behandling i institusjon
  • Arbeidsretta tiltak og aktivitet
  • Tverrfagleg samarbeid med andre involverte instansar.
  • Oppfølging både før, under og etter ev. opphald i institusjon eller fengsel.

 

Hjelp til pårørende

Å vere pårørande til personer med rusmiddelavhengighet kan vere ei stor belastning. Pårørende har eigne rettigheiter når det gjeld oppfølging frå kommune og spesialisthelseteneste. Både fastlege og rustenesta kan tilvise til gruppebehandling og/eller individuelle samtaler frå spesialisthelsetenesta. Dei tilsette i rustenesta må har skrifteleg samtykke for å kunne dele informasjon om den som er rusmiddelavhengig. Du kan kontakte rustenesta for samtaler for din eigen del, og for å formidle informasjon eller bekymring for den rusavhengige. 

Spillavhengighet

Dersom du ønsker behandling for spillavhengighet kan du ta kontakt med NAV eller fastlegen din. Du kan og ta kontakt med Hjelpelinjen på tlf 80080040/ www.hjelpelinjen.no.

 Hjelpelinjen en anonym og gratis hjelpetelefon (vanlig takst frå mobiltlf.) der du kan få gratis råd og hjelp til å handtere din spillsituasjon.

 

Kontaktinformasjon:

Tlf, rustenesta :  41641640/ 45396053

Ved alvorleg bekymring utanom kontortid må legevakt kontaktast.

Kontaktpersonar

Giske kommune Rusomsorga
Telefon 416 41 640
Mobil 453 96 053