Psykisk helseteam for barn og unge

Vi er eit lavterskeltilbod for barn og unge frå 0-18 år, og familiane deira.  Mange opplever kvardagen og familielivet som utfordrande og kunne tenkje seg nokon å snakke med om vanskelege tankar og kjensler.  Vi kan tilby individuelle samtalar og familiesamtalar, og vi kan også samarbeide med aktuelle instansar som feks. helsestasjon, skule, barnehage, PPT, barnevern og fastlege. Både barn, ungdom, foreldre og samarbeidsinstansar kan ta kontakt med oss, enten på telefon eller via kontaktskjema. Vår haldning er at ingen vanskar er for små til at du kan ta kontakt med oss.

Klikk for stort bileteKlikk for stort bilete

 

Send skjema til: 

Psykisk helseteam for barn og unge

Rådhuset, Valderhaug 4

6050 Valderøy

 

 

 

 

Kontaktpersonar

Psykisk helseteam for barn og unge
Mobil 909 55 130

 

Familieterapeut: Maria Vatnehol

Psykolog:  Karolina Cytarzynska