Omsorgsboliger

Giske kommune har tildelingrett på fleire omsorgsboliger på alle dei fire øyane i kommuna. Omsorgsboligane er praktisk innreia og tilrettelagt med alt på ei flate.

Klikk for stort bileteBergtun omsorgsboliger, Vigra

Slik søker du omsorgsbolig (DOC, 99 kB)

Søker skal ha ein samanhengande folkeregistrert butid i kommuna dei siste to åra med mindre særlige grunnar føreligg. Utenlandske statsborgarar må i tillegg ha lovleg opphald i landet.