Kommunal fysioterapi

Fysio og ergoterapitenesta er ein del av Giske kommune sitt helsetilbod. Målet for tenesta er å bidra til at born og vaksne mest mulig sjølvstendig skal kunne meistre kvardagen og delta i samfunnet elles.

For å nå målet samarbeidar vi med barnehage, skule, helsestasjon, ppt, barnevern, fastlegar, psykiske helse, omsorgsdistrikta og spesialisthelsetjenesta. Tenesta gir tilbod til brukarar i heile livsløpet.

Fysio- og ergoterapitenesta held til i Giske omsorgssenter.

                                                          Klikk for stort bilete

Her er kontaktinformasjonen til våre fysioterapeutar:

Gunnhild Vindvik Nordstrand (Teamleiar)
guvn@giske.kommune.no
 Tlf 93422779

 

Asbjørn Røsvik
asbr@giske.kommune.no
 Tlf 91820804

 

Christian Gjerde

chgj@giske.kommune.no

Tlf:91610051