Kommunal fysioterapi

Fysio og ergoterapitenesta er ein del av Giske kommune sitt helsetilbod. Målet for tenesta er å bidra til at born og vaksne mest mulig sjølvstendig skal kunne meistre kvardagen og delta i samfunnet elles.

For å nå målet samarbeidar vi med barnehage, skule, helsestasjon, ppt, barnevern, fastlegar, psykiske helse, omsorgsdistrikta og spesialisthelsetjenesta. Tenesta gir tilbod til brukarar i heile livsløpet.

Fysio- og ergoterapitenesta held til i Giske omsorgssenter.

                                                         

Her er kontaktinformasjonen til våre fysioterapeutar:

Christian Gjerde 

christian.gjerde@giske.kommune.no

Tlf:91610051

Asbjørn Røsvik
asbjorn.stale.rosvik@giske.kommune.no
 Tlf 91820804

Kontaktinformasjon

Christian Gjerde
E-post