Hjelpemiddel

Har du nedsatt funksjonsevne, vore operert eller utsett for skade/sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemiddel. Hjelpemiddel gjev dei som treng det, ein lettare kvardag, og ein kan låne dei for ein kortare eller lengre periode.

Kommuna har eit utval av hjelpemiddel som ein kan låne i opptil 3 mnd, med mogleg forlenging. Er behovet varig kan du søke om varig utlån frå Nav, hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. 

Dersom du treng hjelpemiddel så ta kontakt i god tid. De kan og nytte helsenorge.no innbyggardialog for henvendingar til oss.

Hjelpemiddelet hentast ved Giske omsorgssenter, skomakarvegen 1 6050 Valderøy. Utkjøyring av store hjelpemidler er mogleg, men vi oppfordrar til å hente desse og.

Ein er sjølv ansvarleg for vedlikehald av hjelpemidlar som er lånt frå oss. Det gjeld reingjering, etterfylling av luft i dekk mm. Hjelpemiddel SKAL leverast tilbake i reingjort stand. Dersom hjelpemiddel blir øydelagt eller mista er ein sjølv erstatningspliktig. 

Åpningstid og kontaktinformasjon

Mandag kl 08.30- 11.30  Kontakt Albertine Strid Johansen på tlf 93 42 27 45

Onsdag kl 08.00 - 15.30  Kontakt Åse Haram Roald på tlf  91538912

Fredag  kl 08.00 - 11.30  Kontakt Albertine Strid Johansen på tlf 93 42 27 45

 

Hjelpemiddel som er til utlån:

  • rullator
  • toalettforhøger
  • badekarbrett
  • toalettstol
  • dusjkrakk
  • manuell rullestol
  • seng
  • løftestol 

Vi har ikkje krykker. Det må du kjøpe sjølv. Mindre hjelpemiddel som t.d gripestang og stømpepåtrekker selgast stort sett på apotek eller enklare liv.

Kontaktpersonar

Gunnhild Vindvik Norstrand
teamleiar
E-post
Telefon 934 22 779
Albertine Strid Johansen
E-post

Kart