Fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot

I Giske har vi to fysioterapeutar som har driftstilskot. Desse inngår i kommuna si helseteneste.

Giske Fysio og Manuellterapi

Gurcharan Singh Gulati
gulati@mimer.no
 Tlf 70 18 25 06

Valderøy Fysioterapi

Håkon Sletta
70 18 20 70

Her er nyttig informasjon:

Direkte tilgang

Egenbetaling for fysikalsk behandling

Viktige lenker

Ukraina