Fysioterapeutar med kommunalt driftstilskot

I Giske har vi to fysioterapeutar som har driftstilskot. Desse inngår i kommuna si helseteneste.

Giske Fysio og Manuellterapi

Gurcharan Singh Gulati
gulati@mimer.no
 Tlf 70 18 25 06

Valderøy Fysioterapi

Håkon Sletta
70 18 20 70

Her er nyttig informasjon:

Direkte tilgang

Egenbetaling for fysikalsk behandling

Kontaktpersonar

Greta Audhild Giske
E-post
Mobil 905 14 203
Gunnhild Vindvik Norstrand
teamleiar
E-post
Telefon 934 22 779