Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er eit tilbod for deg som står heilt eller delvis utanfor arbeidslivet, og som ønskjer å kome i gong med aktivitet.

Vi har turgruppe tysdagar kl. 11. 

Trening på treningsstudio Sprek 365 på Gjøsund på torsdagar kl. 11.

Tilbodet følgjer skuleruta.

Gamle og nye medlemmar er velkomne! Er du interessert so kan du ta kontakt med servicekontoret i Giske kommune på tlf. 70 18 80 00.