Byggjesakskontoret

Byggesakskontorets viktigaste oppgåver og tenester er:

 • Rettleie/leggje til rette for og gi informasjon til søkjarar og utbyggarar i samband med byggjesak.
  • Førehandskonferanse
  • Hjelp med utfylling av søknadar
  • Informere om tilhøve som vedkjem tiltak etter plan- og bygningsloven.
  • Svare på spørsmål om byggjetiltak pr. e-post eller telefon.
 • Samordne med andre mynde i høve avklaringar etter andre lovar.
 • Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 • Gjennomføre tilsyn i ei slik utstrekking at det kan avdekkje ulovlege tilhøve.
 • Følgje opp ulovlegheit etter plan- og bygningsloven.
Publisert av Andrè Hildre. Sist endra 04.07.2017

Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

Avdelings ingeniør byggjesak
Avdelings ingeniør byggjesak
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering