Byggjesakskontoret

Byggesakskontorets viktigaste oppgåver og tenester er:

 • Rettleie/leggje til rette for og gi informasjon til søkjarar og utbyggarar i samband med byggjesak.
  • Førehandskonferanse
  • Hjelp med utfylling av søknadar
  • Informere om tilhøve som vedkjem tiltak etter plan- og bygningsloven.
  • Svare på spørsmål om byggjetiltak pr. e-post eller telefon.
 • Samordne med andre mynde i høve avklaringar etter andre lovar.
 • Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 • Gjennomføre tilsyn i ei slik utstrekking at det kan avdekkje ulovlege tilhøve.
 • Følgje opp ulovlegheit etter plan- og bygningsloven.

Det ligg nærare informasjon om dei nye reglane for mindre tiltak utan søknadsplikt på Direktoratet for byggkvalitet sine sider. Direktoratet har no publisert ein kalkulator som hjelper deg med å rekne grad av utnytting.

Publisert av Andrè Hildre. Sist endra 02.11.2015
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

Avdelings ingeniør byggjesak
Avdelings ingeniør byggjesak
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering