Bygg og eigedomsavdeling

Bygg og eigedomsavdeling vart etablert i 2014. Administrasjon er lagt til Næringsbygg på Sætra, Valderøya. Formålet er å forvalte, drifte, vedlikehalde og utvikle kommunale bygg og eigedomsmasse. Avdelinga skal vere ein servicepartnar ovanfor andre kommunale avdelingar i spørsmål og tiltak vedkommande Bygg og eigedomsavdeling. Kommunen sine bygg og eigedom skal ha ein standard og utsjånad som fremjar trivsel, miljø og helse for brukarar, og i høve til sine omgjevnadar.

Bygningsmassen er ca 60 000m² fordelt på skular, barnehage, institusjonar, omsorgsbustadar, bukollektiv, utleigebustadar, næringsbygg og administrasjonsbygg med vidare. Bygg og eigedomar i kommunen har ein antatt verdi på  1 milliard

Bygg og eigedomsavdeling er blant anna tillagt følgjande oppgåve:

 • Bustadkontor
 • Bustadsosialt arbeide
 • Utleigebygg
 • Hjelpemiddel og transportteneste
 • Eigedomsforvaltning
 • drift og vedlikehald kommunale bygg
 • Utvikle bygg og eigedomar
 • drift og vedlikehald av eigedom/ uteareal
 • Forsikring, skattar, avgifte kommunale bygg
 • Teneste og varekjøp
 • Reinhald kommunale bygg
 • Prosjektleiing kommunale bygg
 • Byggeleiing
 • Byggherrerepresentant
 • Kjøp og sal av kommunale bygg og eigedomar

Tilsette i Bygg og eigedomsavdeling er pr 1.1.2015

 

Leiing:

 

 

Avdelingsleiar

Robert Valderhaug

rova@giske.kommune.no

Bustadkontoret

Lene Sørensen

leks@giske.kommune.no

Økonomi/ rekneskap

Bente W. Svendsen

bsve@giske.kommune.no

Driftsleiar teknisk

Borge Austnes

boau@giske.kommune.no

Driftsleiar bygg og anlegg

Torbjørn Sæther

tors@giske.kommune.no

Reinhaldsleiar

....

....@giske.kommune.no

 

 

Vaktemeisterstyrken består av 10 stk:

 

 

Einar Furnes

Jarle Voldsdal

Odd-Jan Walderhaug

Nils Inge Ødegård

Roar S. Giskegjerde

Oddmund Bakke

Vider A. Giskegjerde

Odd Inge Folkestad

Roar Kalvø

Gunnar Roaldsnes

 

 

I tilegg til dette er det innan reinhald tilsett 25 personar.

 

Publisert av Robert Valderhaug. Sist endra 29.05.2015
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

Avdelingsleiar
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering