Teknisk eining

Teknisk eining organiserer alle tenester innan nybygg, drift og vedlikehald av bygg og teknisk infrastruktur, renovasjon samt alle tenester knytt til forvaltning av plan- og bygningslova.

Utbygging av kommunal infrastruktur:

 • kommunale bygg
 • kommunale vegar
 • anlegg for vatn og avløp
 • parkar og uteområde
 • vegvedlikehald
 • vatn og avløp
 • driftsoppgåver og koordinering av eigedomsdrift
 • renovasjon i samarbeid med ÅRIM
 • kommunale grøntareal/kyrkjegardar

Opningstider teknisk eining, rådhuset

Måndag - onsdag 12.00- 15.30

Torsdag - fredag   08.30- 11.30

Servicetorget har ope alle dagar 08.30 - 15.30 Der får du hjelp med dei fleste sakene. Om du treng å ha kontakt med ein sakshandsamar får du best service om du avtalar tid i førehand.

Vakttelefon teknisk, døgnvakt 900 18 425
Servicetorg / sentralbord 70 18 80 00

 

Brannvern

Giske kommune har eige brannvesen med deltidstilsette brannmenn. Giske brannvesen samarbeider med Ålesund brannvesen gjennom DIB, Det interkommunale brannvernet og har felles brannsjef med Ålesund.

Tenester knytt til forvaltning av plan- og bygninglova

 • regulering/fysisk planlegging
 • byggesak
 • kart og oppmåling
 • grunnkjøp
 • landbruk

Tilsette og funksjonar

 
Funksjon Namn Epost
Einingsleiar Eli Brunstad Høydal elhy@giske.kommune.no
Teamleiar oppmåling/byggjesak Øyvind Drabløs

oydr@giske.kommune.no

Teamleiar VA og veg Gunnar Opsahl guop@giske.kommune.no
Avdelingsleiar bygg og eigedom Robert Valderhaug rova@giske.kommune.no
Byggjesak Andrè Hildre anhi@giske.kommune.no
Byggjesak Oddbjørg Kvangarsnes odkv@giske.kommune.no
Bustadkontoret Lene Sørensen  leks@giske.kommune.no
VA-ingeniør Rolf Martinsen roma@giske.kommune.no
Vegingeniør Sissel Fuglstad sifu@giske.kommune.no
VA-ingeniør  Marthe Strømme masr@giske.kommune.no
Senioringeniør renovasjon/brann/feiing Sveinung Valderhaug svva@giske.kommune.no
Teknikar/grunnkjøp Edel Honningsvåg  emh@giske.kommune.no
Eigedomsskatt Bente Svendsen  bsve@giske.kommune.no
Avdelingsingeniør Angelica Talley anta@giske.kommune.no
GIs-ingeniør

Dagny Rødland

daro@giske.kommune.no
Sist endra 28.08.2017 09:52
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

einingsleiar
Artikkel
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering