Helse og omsorgstenesta i Giske kommune

Den kommunale helsetenesta har ansvar for førebyggjande arbeid, offentleg helseteneste og allmennlegeteneste, psykisk helsearbeid og fysioterapiteneste. 

Omsorgstenesta er til for folk som treng personleg hjelp for fortsatt å kunne bu heime eller som treng tettare oppfølging  gjennom eit heildøgnstilbod i sjukeheim, bukollektiv eller bufellesskap.

Publisert av Helen Gjerde. Sist endra 10.01.2017
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

bilde av personen: Lene Bjørlo Overå
Kommunalsjef
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering