• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
    hjelp

    {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Om redusert foreldrebetaling

Føresett som søkjer må bu på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Vedtak om redusert foreldrebetaling kan bli gitt for eitt barnehageår om gangen. Føresette som har behov for reduksjon i betalingssats må difor sende inn søknad for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.

 

Utrekningsgrunnlag:

Utrekningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er den samla personinntekta og skattepliktig kapitalinntekt til hushaldet. Foreldrebetalinga skal reknast ut fra inntekta til den/dei føresette som har samme folkeregisteradresse som barnet. Også inntekt fra eventuell  ektefelle/samboer/reg. partner skal reknast med, sjølv om denne ikkje er føresatt til barnet.

 

Dokumentasjon:

Dokumentasjonskrav for inntektsberekning er siste avlagde skatteoppgjer. Dersom inntekta har endra seg, kan søkjar i tillegg til skatteoppgjeret dokumentere inntekta på anna måte. Vedtak blir gjeldande frå den datoen søkneden er komplett.

 

Det blir ikkje gitt reduksjon i foreldrebetalinga med tilbakevirkande kraft. Reduksjon i foreldrebetalinga blir gitt frå månaden etter at søknad med alle relevante vedlegg er motteken.

Det er to ordningar med redusert foreldrebetaling i både kommunale og private barnehagar:

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga:

Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla brutto inntekta til familien eller hushaldet, skal du ha ein redusert pris.  

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar:

Alle 2,- 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bor i hushald med låg inntekt, har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke.

 

Frå 01.08.2019 gjeld ordningane for husstandar som har ei samla løns- og kapitalinntekt på mindre enn 548 500 kroner.

 

Du kan lese meir her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjema lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved t.d. å avbryte nettlesaren eller  Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Kontaktinformasjon:

Epost: post@giske.kommune.no

Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.