Barn og unge sin representant i plansaker Giske kommune

leikeplass.jpg - Klikk for stort bilete

Barn og unge under 18 år har ifølge plan- og bygningslova rettar nedfelt i dei rikspolitiske retningslinene. 

Giske kommune har gjort politisk vedtak (2009) om at kommunen skal utnemne ein representant som er barn og unge si røyst i plansaker. Det vil sei at barn og unge sine interesser for leikeplassar, friareal, akebakkar, ballplassar, fortau, gang- og sykkelvegar med meir blir sikra. 

Det politiske vedtaket slår fast at barn og unge sin representant er ein del av stillinga til pedagogisk konsulent for barnehager.

For meir informasjon om barn og unge og planlegging etter plan- og bygningslova:

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/barn-unge-planlegging/id668545/

Publisert av Reidunn V. Strømsheim. Sist endra 07.07.2015
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

Pedagogisk konsulent barnehage
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering