Oppstart av planarbeid for Kabbertavegen, Giske - gbnr. 127/10

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 og vedtak i Teknisk utval 17.03.2022, saksnr TU- 011/22, vert det med dette varsla om at det er sett i gang detaljregulerngsarbeid for Kabbertavegen, Giske – gbnr. 127/10 Giske kommune.

Frist for innspill er satt til 12. april 2023.

Sjå varslingsdokumenter i kommunens planregister: 
arealplaner.no