Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Budafjellet II

Komité for miljø- og tekniske saker har i møte den 06.09.2018, sak KMT-047/18, vedtatt med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å leggje forslag til detaljregulering for Budafjellet II ut til offentleg ettersyn. 

Innspel og synspunkt vert å sende til Giske kommune, teknisk eining, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, eller til; post@giske.kommune.no innan 13.12.2018.

 

Plandokument:

 
 

Dersom nokon ønskjer plandokument tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med resepsjonen på rådhuset (tlf 70 18 80 00) og oppgje referanse "17/811".