Offentleg ettersyn - Detaljplan Synesvågen II

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 blir detaljreguleringsplan Synesvågen II (PlanID: 2018008) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 027/20.

Planforslaget blir sendt til grunneigarar innanfor planområdet, naboar til planområdet, offentleg mynde og høyringsinstansar. Dersom nokon ønsker plandokumenta tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med resepsjonen på rådhuset (tlf: 70 18 80 00) og gi opp referanse "18/668".

Merknader og innspel til planen skal sendast til:

Giske kommune
Teknisk eining
Valderhaug 4
6050 Valderøya 

eller til; post@giske.kommune.no

Frist for tilbakemelding er: 13.08.2020

 

18/668
Tittel Publisert Type
Gbnr 6 parsell av 39 - Regulering - Synesvågen II - Framlegg til offentleg ettersyn (DokID 430921)

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gbnr 6parsell av 39 - Regulering - Synesvågen II - Framlegg til offentleg ettersyn (DokID 430921).pdf
Vedlegg 1- Plankart Synesvågen II - 25.05.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1- Plankart Synesvågen II - 25.05 (DokID 430961).pdf
Vedlegg 2 - Planføresegner Synesvågen II (korrigerte)

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18252 - Planføresegner Synesvågen II (DokID 432361).pdf
Vedlegg 3 - Planomtale Synesvågen II (Korrigert)

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18252 - Planomtale Synesvågen II (DokID 432362).pdf
Vedlegg 4 - Fylgjeskriv - 25.05.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Fylgjeskriv - 25.05 (DokID 430967).pdf
Vedlegg 5 - Vedlegg A - Ikkje-bindande illustrasjonsplan - 25.05.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Vedlegg A - Ikkje-bindande illustrasjonsplan - 25.05 (DokID 430970).pdf
Vedlegg 6 - Vedlegg B - ROS-analyse Synesvågen II - 25.05.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Vedlegg B - ROS-analyse Synesvågen II - 25.05 (DokID 430962).pdf
Vedlegg 7 - Vedlegg C - Oppstartmelding - 28.01.2019

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Vedlegg C - Oppstartmelding - 28.01 (DokID 430963).pdf
Vedlegg 8 - Vedlegg G - Støyvurdering - 20.08.2019

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - Vedlegg G - Støyvurdering - 20.08 (DokID 430964).pdf
Vedlegg 9 - Vedlegg H - Referat fra telefonmøte med fylkesmannen ang buffersone mot LNF - 31.01.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 - Vedlegg H - Referat fra telefonmøte med fylkesmannen ang buffersone mot LNF - 31.01 (DokID 430965).pdf
Vedlegg 10 - Vedlegg I - Uttale fra fylkesmannen ang buffersone mot LNF - 20.02.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - Vedlegg I - Uttale fra fylkesmannen ang buffersone mot LNF - 20.02 (DokID 430966).pdf
Vedlegg 11 - Førebels tilbakemelding frå Fylkesmannen - 03.04.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11 - Førebels tilbakemelding frå Fylkesmannen - 03.04 (DokID 430971).pdf
Vedlegg 12 - Buffersone til dyrka mark - Tilsvar frå fylkesmannen - 15.04.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 12 - Buffersone til dyrka mark - Tilsvar frå fylkesmannen - 15.04 (DokID 430972).pdf
Vedlegg 13 - Forprosjekt til teknisk plan Synesvågen

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13 - Forprosjekt til teknisk plan Synesvågen (DokID 430969).pdf
Vedlegg 14 - Kart til forprosjekt teknisk plan

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 14 - Kart til forprosjekt teknisk plan (DokID 430968).pdf