Offentleg ettersyn av detaljplan Rishaugen II

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10 blir detaljplan Rishaugen II (PlanID: 2016007) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 019/20.

Planforslaget blir sendt til grunneigarar innanfor planområdet, naboar til planområdet, offentleg mynde og høyringsinstansar. Dersom nokon ønsker plandokumenta tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med resepsjonen på rådhuset (tlf: 70 18 80 00) og gi opp referanse "16/1831".

Merknader og innspel til planen skal sendast til:

Giske kommune
Teknisk eining
Valderhaug 4
6050 Valderøya 

eller til; post@giske.kommune.no

Frist for tilbakemelding er: 13.08.2020

 

16/1831
Tittel Publisert Type
Detaljplan - Rishaugen II - Gbnr 12912, 16 m (DokID 432508)

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljplan - Rishaugen II - Gbnr 12912, 16 m (DokID 432508).pdf
Vedlegg 1 - Plankart (korrigert)

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1702-01 Model (1) (DokID 432556).pdf
Vedlegg 2 - Føresegner Rishaugen II - korrigert

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Føresegner Rishaugen 2 (DokID 432509).pdf
Vedlegg 3 - Planomtale Rishaugen II - korrigert

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planomtale Rishaugen 2 (DokID 432510).pdf
Vedlegg 4 - Rishaugen II - Merknader i samband med varsling

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Rishaugen II - Merknader i samband med varsling (DokID 432512).pdf
Vedlegg 5 - Skjema ROS-analyse - Rishaugen II - 25.01.2019

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Skjema ROS-analyse - Rishaugen II - 25.01 (DokID 432513).pdf
Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan - 20.05.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan - 20.05 (DokID 432514).pdf
Vedlegg 7 - Tekninsk forprosjekt - Vegprofil - 20.05.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Tekninsk forprosjekt - Vegprofil - 20.05 (DokID 432515).pdf
Vedlegg 8 - Teknisk forprosjekt - Vatn, avløp og overvasshandtering

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 - Teknisk forprosjekt - Vatn, avløp og overvasshandtering (DokID 432516).pdf
Vedlegg 9 - Rapport frå grunnundersøking Rishaugen II - 13.03.2020

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 - Rapport frå grunnundersøking Rishaugen II - 13.03 (DokID 432517).pdf
Vedlegg 10 - Rapport frå arkeologisk registrering Rishaugen II - 17-18.07.2018

10.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 - Rapport frå arkeologisk registrering Rishaugen II - 17-18.07 (DokID 432518).pdf