Offentleg ettersyn av detaljplan Joteigen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljplan Joteigen (PlanID: 2018012) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter behandling i Teknisk Utval den 4.juni, sak 030/20.

Planforslaget blir sendt til grunneigarar innanfor planområdet, naboar til planområdet, offentleg mynde og høyringsinstansar. Dersom nokon ønsker plandokumenta tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med resepsjonen på rådhuset (tlf. 70 18 80 00) og gi opp referanse «18/1550».

Merknader og innspel til planen skal sendast til Giske kommune, Teknisk eining, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, eller til; post@giske.kommune.no innan 13.08.2020.

 

18/1550
Tittel Publisert Type
1532_2018012_Plankart

08.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1532_2018012_Plankart_28.05.20.pdf
Merknadsvurdering

08.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1532_2018012_Merknadsvurdering_28.05.2020.pdf
Planomtale & Føresegner

08.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1532_2018012_Planomtale_Føresegner_28.05.2020.pdf
ROS-analyse Joteigen

08.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1532_2018012_ROS-analyse Joteigen.pdf

 

For fleire dokument i saka: https://www.giske.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2018001550&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1029&

Planforslaget i publikumskartet: https://kommunekart.com/klient/giske/publikum 
(hugs og skru på kartlaget "Reguleringsplan forslag", og evt. å skru av uønska kartlag)