Nytt offentleg ettersyn av detaljplan Joteigen

Teknisk utval, har i møte 17.12.2020, sak - 068/20, vedtatt å legge Detaljplan Joteigen ut til nytt offentleg ettersyn (avgrensa). Merknadsfrist er 18.02.2021.

Planforslaget blir sendt til grunneigarar og naboar som råkast av endringa i planforslaget, samt til offentleg mynde og høyringsinstansar. Dersom nokon ønsker plandokument tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med resepsjonen på rådhuset (tlf. 70 18 80 00) og gi opp referanse «18/1550».
 
Innspel og synspunkt vert å sende til Giske kommune, Teknisk eining, Valderhaug 4, 6050 Valderøya eller til; post@giske.kommune.no innan 18.02.2021. 

18/1550 Joteigen
Tittel Publisert Type
2018012_Joteigen_Plankart_24.11.2020

04.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018012_Joteigen_Plankart_24.11.2020.pdf
2018012_Joteigen_Planomtale og Føresegner_12.2020

04.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018012_Joteigen_Planomtale og Føresegner_12.2020.pdf
2018012_ROS-analyse Joteigen.docx

04.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2018012_ROS-analyse Joteigen.docx.pdf
2018012_Merknadsvurdering off.ett

04.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadssvurdering for Detaljplan Joteigen.pdf