Mindre vesentlig endring av detaljregulering Fløterevet

Høyring
Høyring av mindre vesentlig reguleringsendring av detaljregulering Fløterevet på Godøya. Ny avkøyrsle for felt FB06 og FB07. Viser til vedlagte dokument.
 

 

Detaljplan Fløterevet - søknad om dispensasjonmindre reguleringsendring (L)(670732) (PDF, 91 kB)
Flatebøen - søknad (L)(683488) (PDF, 2 MB)