Mellombels forskrift om unntak frå plan- og bygningslova

 Kommunaldepartementet har utarbeidd mellombels forskrift om unntak frå Plan- og bygningslova, med bakgrunn i Korona-pandemien, og som seier at kommunen kan ta i bruk eksisterande bygg til helse- og omsorgstenester på kort varsel.

Forskrifta gjeld også mellombels plassering av bygg, som brakker eller telt. Dette gjer at kommunane får auka handlingsrom til å setje i verk nødvendige tiltak på kort varsel.

Vedlegg:

Forskrift