Kulturmidlar 2022

Giske kommune lyser med dette ut kulturmidlar for 2022. Søknadsfristen er sett til 15.april.

  

Tilskot  idrett

Midlar til idrett vert fordelt til alle lag som er medlem av NIF og som høyrer heime i Giske kommune. Det er avsett kr 95.000. (Merk søknaden med refnr. 22/177)

Tilskot musikk

Tilskott musikk omfattar kor og korps i Giske kommune. Det er avsett kr 95.000. (Merk søknaden med refnr. 22/176)

Tilskott kulturminne og museum

Lag og organisasjonar kan søkje om tilskott til ulike tiltak innan kulturminne og museumsarbeid i kommunen. Det er avsett kr 20.000. (Merk søknaden med refnr. 22/178)

Alle søkjarane må sende inn søknaden elektronisk, ved å bruke det digitale søknadsskjemaet som de finn på heimesida til kommunen – under «Kultur og fritid» - «Kunst, kultur og idrett» - "Søk om kulturmidlar" : Søknad om kulturmidlar (giske.kommune.no)