Høyring av tre nye vegnamn på Valderøya og Giske

Namnenemnda (Tenisk utval) gjorde vedtak om vegnamn i møte den 14.12.2023, sak 22/225-12 (Giske), 23/7611-8 og 23/7611-9 (Valderøya) slik:
Nye vegnamn:
Karigarden - Giske
Johansmarka - Valderøya
Petrinevegen - Valderøya

Vegnamna blir lagt ut til offentleg høyring via Øyblikk, facebook og www.giske.kommune.no
Høyringsfristen er åtte veker frå kunngjeringsdato.


Vi ber om at eventuelle innspel (merk med jnr. 22/225 for Giske og jnr. 23/7611 for Valderøya) blir sendt til post@giske.kommune.no eller til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, innan fristen.


Kommunestyret gjer endeleg vedtak om vegnamn, etter innstilling frå Teknisk utval når høyringsfristen er ute.