Dispensasjonssøknad NFFF-areal Synesvikane

Nordli Ocean har søkt om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen i sjø i Giske kommune. Føremålet med søknaden er ny lokalitet i Synesvikane for dyrking av makroalgar. Giske formannskap har i møte den 04.04.2022, sak 038/22, vedtatt å leggje søknad om dispensasjon ut til offentleg ettersyn.

Merknader skal sendast innan 20.05.2022
Merk gjerne innspel med saksnr: 22/469

  

Ramme-koordinatar:

R1: 62 31.915 N 06 02.004 Ø

R2: 62 32.034 N 06 03.385 Ø

R3: 62 31.745 N 06 03.494 Ø

R4: 62 31.627 N 06 02.750 Ø

Senter: 62 31.829 N 06 02.750 Ø

Arealet er om lag 660 daa

 

Dokumenter i saka:

Søknad om omdisponering av NFFFA 6 areal i Synesvikane - ny lokalitet for dyrking av makroalgar (L)(924835) (PDF, 504 kB)

Olex kart Synesvikane - Arctic System (922861) (PDF, 798 kB)

Omdisponering søknad NFFFA 6 (922863) (PDF, 2 MB)

Synesvikane KU vurdering (922862) (PDF, 438 kB)

 

Merknader skal sendast innan 20.05.2022 til

Postadresse:

Giske Kommune,

Valderhaug 4,

6050 Valderøya

eller epost: post@giske.kommune.no

 

Merk gjerne innspel med saksnr: 22/469

Viktige lenker

Ukraina