Detaljregulering for Skaret Panorama - offentleg ettersyn

Komité for miljø og tekniske saker har i møte den 09.05.2019, sak KMT-038/19, vedteke med heimel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10 å legge ut forslag til detaljregulering for Skaret Panorama ut til offentleg ettersyn.

 

Innspel og synspunkt vert å sende til Giske kommune, teknisk forvaltning, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, eller til e-post: post@giske.kommune.no  innan 04.07.2019.

 

Plandokument:

 

Dersom nokon ønskjer plandokumenta tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med servicekontoret ved Giske rådhus (tlf. 70 18 80 00) og oppgje referanse «18/36».