BARNEHAGE- OG SKULEÅRET 2023-2024

Bilde av ein kalkulator og eit bankkort. - Klikk for stort bilete​​​​​ Bildet er tatt av Maria_Domnina fra Pixabay

REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGANE OG SKULEFRITIDSORDNINGANE

Etter søknad kan foreldre i husstandar med låg inntekt få redusert sats for foreldrebetaling i barnehage og SFO. Det skal betalast maksimalt seks prosent av brutto løns- og kapitalinntekt i husstanden per plass. 

Ordninga gjeld både for kommunale og private barnehagar. Kommunen innhentar opplysningar om inntekt direkte frå Skatteetaten. Søknadsfrist: 31.07.2023. Søknadar innkome etter fristen blir gjeldande frå månaden etter. Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling finn du på denne lenka: https://skjema.giske.kommune.no/skjema/GKO080/

Elevar i 1.og 2. årssteg kan få 12 timar gratis SFO per veke anten som eit eige tilbod eller ein del av ordinær opphaldstid i SFO etter skuletid. 

LEDIGE PLASSAR I BARNEHAGANE OG SKULEFRITIDSORDNINGANE
Nokre av barnehagane i kommunen har ledige plassar. Søknadsskjema for plass i barnehage finn du på denne lenka:  https://giskeg2.ist-asp.com/NO01532-pub/login.htm

Dersom det er ledig kapasitet i SFO kan det tildelast plass til barn det er søkt for etter fristen. Søknadsskjema for plass i SFO finn du på denne lenka: https://giskeg2.ist-asp.com/NO01532-pub/login.htm