Avgrensa offentleg ettersyn - Detaljplan Ytterland Park, gnr 188 bnr 2

Teknisk utval har i møte den 05.03.2020, sak 011/20, vedteke med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 å legge forslag til detaljregulering for Ytterland park, gnr 188 bnr 2, ut til avgrensa offentleg ettersyn.

Bakgrunn for nytt offentleg ettersyn er tilpasning av planforslaget til ny kommuneplan og naboplanen Ytterland II. Planforslaget er sendt til grunneigarar innafor planområdet, naboar til planområdet og offentlege mynde. Plandokumenta vert lagt ut i resepsjonen på rådhuset. Innspel og synspunkt vert å sende på e-post: post@giske.kommune.no, eller til Giske kommune, teknisk forvaltning, Valderhaug 4, 6050 Valderøya, innan 14.04.2020. Dersom nokon ønsker plandokumenta tilsendt på papir/elektronisk, ta kontakt med servicekontoret ved Giske rådhus (tlf. 70 18 80 00) og oppgi referanse «12/1162».

12/1162
Tittel Publisert Type
Avgrensa offentleg ettersyn

Sakspapir 05.03.2020

3/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avgrensa offentleg ettersyn 05.03.2020.pdf
Føresegner Detaljplan Ytterland Park

3/12/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201219 Detaljplan Ytterland park_f+©resegner_markert endringar just 280220 (815598).pdf
Plankart Detaljplan Ytterland Park

3/12/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned YTTERLAND PARK-REVIDERT PLANKART 201219 (L)(809685).pdf
Planomtale Detaljplan Ytterland Park

3/12/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned YTTERLAND PARK-REVIDERT PLANOMTALE 201219 - FARGET SKRIFT VISER ENDRINGER (809686).pdf

 

For fleire dokument i saken: https://www.giske.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2012001162&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1029&