Friluftsliv

Giske kommune er rik på attraktive og spennande mulegheiter til å drive eit variert friluftsliv og fysisk aktivitet. Kommunen gjennom lag og organisasjonar, bedrifter og kommune kan friste med bading, fjell & fjøre, golf, kiting, klatring, motorsport, padling, riding, seiling, skøyter, surfing, sykling, tur med meir.

Giske er med på turkonkurransen Stikk UT! Idrettslaga har eigne registreringar.

Allemannsretten består av tre hovudelement: ferdselsrett, opphaldsretten og haustingsretten.

Døme på allemannsrettar er å gå til fots eller på ski, i skogen, langs sjøen eller på fjellet. Allemannsretten gir også moglegheit til m.a. å bade, telte, tenne bål, fortøye båt, hauste ville bær og blomar, fritidsfiske i sjø m.m. Retten til å sykle og ri er meir avgrensa enn retten til å ferdast til fots. Jakt og innlandsfiske er som hovudregel grunneigar sin rett. Motorisert ferdsel er ikkje ein del av allemannsretten.

Allemannsretten har djupe røter i kulturarven vår. Dette er tidlegare uskrivne reglar (sedvanerett). Dei fleste reglane om allemannsretten vart lovfesta med Friluftslova i 1957.

Hovudregelen står i friluftslova § 2 første ledd: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.»

Den generelle omsynsregelen står også i friluftslova § 11: «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»

Publisert av Synnes Frode. Sist endra 05.07.2016
Fann du det du leita etter? Hvis ikkje, prøv søkefeltet øvst på sida.

Kontaktpersonar

Einingsleiar miljø og kultur
kulturkonsulent
 
 

Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya| Tlf. 70 18 80 00 - fax. 70 18 80 01|Org.nr. 964980721  | epost: post@giske.kommune.no

 
Login for redigering