Ny forskrift om karantene

Klikk for stort bileteFylkesmannen sendte i dag 15. mars ut ny forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedomar mv. i høve utbrot av Koronaviruset Covid-19. Forskrifta gjeld frå dags dato

Forskrifta seier mellom anna dette i §2:

"Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. 

Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

  • a)gå på jobb eller skole
  • b)lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
  • c)ta offentlig transport
  • d)oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg
  • e)oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med."
     

Heile forskrifta ligg her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294