Koronaviruset: Når skal du kontakte lege?

NB! Du treng ikkje lenger kontakte fastlege for å teste deg: Sjå meir informasjon HER, om direkte bestilling av Korona-test.

Symptoma på sjukdommen er som ved andre luftvegsinfeksjonar (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevanskar). Be om Korona-test viss du har slike symptom og 

 

Generelle råd:

  • Det er alltid viktig med god førebygging av smitte! For å hindre smitte bør du unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hold minst èn meters avstand til personar med luftvegsinfeksjonar, og nys/host i et papirtørkle som kastes etterpå
  • God handhygiene, både hos friske og sjuke, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunke vatn, spesielt når du har vore ute blant folk. Handdesinfeksjon er et godt alternativ dersom handvask ikkje er mogleg. 
  • Heng opp plakatar med smittevernråd der kor folk ferdes! Du finn dei på Helsedirektoratets nettsider.

Alle råd og fakta om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Til deg som jobbar i helse- og omsorgstenesta

Alle tilsette i helse- og omsorgstenesta i Giske kommune som har vore i områder med vedvarande spreiing av koronavirus skal være heime frå jobb i 14 dagar etter heimkomst. Dette er i tråd med anbefaling frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Du har rett til sjukemelding. Det gjeld også dersom legen din ikkje veit sikkert om du er smitteberar. Les meir sjukemeldingar i forbindelse med koronavirus på nav.no

Hensikta med sjukemeldinga er å redusere risikoen for smitte til pasientar og tilsette i helse- og omsorgstenesta. Helse- og omsorgstenesta er spesielt sårbar for smitteutbrot som kan ramme utsette pasientgrupper. Rådet har tilbakeverkande kraft for reisande som har komme heim etter 17. februar.