Krisepakker

Staten har etablert eigne nettsider for å søkje om krisestøtte:

Kompensasjonsordning for næringslivet: https://kompensasjonsordning.no/

Kompensasjonsordning for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet

Kompensasjon til kulturarrangører: https://www.kulturradet.no/sok-stotte/vis-artikkel/-/sok-kompensasjon-til-kulturarrangorer

Nytt næringsfond for Korona-ramma bedrifter i Giske: https://www.giske.kommune.no/aktuelt/naringsfond-stotte-under-korona-pandemien.10973.aspx