Koronavaksinering veke 5

Timebestilling og drop-in for vaksinering  

 

 

Vaksinesenteret i Giske kommune har vaksinering:

Veke 5 er det koronavaksinering tirsdag 31.januar og torsdag 2. februar kl. 1200-1330

Drop-in på overnevnte datoer kl.1200-1330. 

Digital timebestilling: 
www.c19.no 

For vaksinebestilling: www.c19.no  eller ring vaksinetelefon,  41 70 19 00, som har telefontid onsdagar frå kl. 11.00 - kl. 12.00. 

Desse gruppene er tilrådd ny oppfriskingsdose av koronavaksina (fjerde dose):

  • Alle over 65 år
  • Personar mellom 18 og 64 år med auka risiko for alvorleg sjukdom ved covid
  • Ungdom i alder 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom (kontakt fastlege for avklaring)
  • Gravide i 2. og 3. trimester

    Det er nå mogeleg for aldersgruppa 18-64 år som ikkje har noko risikotilstandar til å ta ei ny oppfriskningsdose dersom du sjølv ynskjer det.  Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Det bør gå minst 4 månader sidan siste vaksinedose og 3-4 månader etter gjennomgått covid-infeksjon før ein får oppfriskingsvaksina.