Det vert no opna opp for bestilling av vaksinetime for alle i gruppe 8, det vil seie 55-64-åringar. Legesenteret melder måndag føremiddag, 31. mai,  om at det framleis er fleire ledige timar denne veka. Tirsdag blir det lagt ut timar for neste veke for same aldersgrupper.   

 

Giske legesenter går no over til digital bestilling for vaksine via helsenorge.no.

 

Første veka i juni startar vaksinering av aldersgruppa mellom  55-64 år. Fram til då er det venta få vaksinedosar til Giske kommune. Dei fleste av desse vil gå til dei som skal ha andre dose.

 

Tal på vaksinerte som har fått første dose er no 2.902 personar. Av desse har 689 også fått andre dose.

 

Giske kommune får 693 Pfizer vaksinedoser dei neste to vekene. Desse skal i hovudsak gå til dei med underliggande sjukdommar.

 

No kan du ta influensavaksina

Nesten 2000 vaksinedoser er no sett i Giske kommune. 402 personar er fullvaksinerte. 

  

No kan du ta influensavaksina

I veke 16 får Giske kommune 245 vaksiner og i veke 17 kjem 322 vaksinedoser. Alle er Phizer-vaksiner.

 

 

No kan du ta influensavaksina

I veke 15, frå 12. til 16. april, får Giske kommune 287 doser med Phizervaksiner.

 

Frå og med veke 14, som er 6. til 9. april, startar vaksinering av gruppe 4. Nesten 400 vaksinedoser skal settast dei neste vekene. 

 

Det er 961 personar i Giske kommune som har fått koronavaksine, av desse er 359 fullvaksinerte.