Kor finn du informasjon om næringslivet og Korona?

Er du arbeidsgjevar eller sjølvstendig næringsdrivande? Her ligg relevant informasjon for bedrifter og verksemder. Vi oppmodar alle om å halde seg orientert på www.nav.no om råd og tips for arbeidsgjevar og tilsette. 

Her finn du bl.a. slik informasjon hos NAV:

Det kan skje endringar på kort varsel som følgje av arbeidet til regjeringa med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil bli oppdatert fortløpande på www.nav.no  som er ei god kjelde til oppdatert informasjon.

Du finn også bedriftsretta informasjon på bl.a. www.ksbedrift.no og www.nho.no.

Tiltakspakker for næringslivet

Varehandel, drosje, politi, handverkarar, anleggsverksemder og andre sektorar

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/?term=&h=1

Reiselivsbransjen om reiser og ferieaktivitetar i Noreg

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-reiselivsbransjen-om-reiser-og--ferieaktiviteter-i-norge/?term=&h=1

Kultur/ arrangement og idrett

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/?term=&h=1

Frisørar, hudpleie o.l.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/en-til-en-frisorer-mv/