Kor finn du informasjon

Er du arbeidsgjevar eller sjølvstendig næringsdrivande? Her ligg relevant informasjon for bedrifter og verksemder. Vi oppmodar alle om å halde seg orientert på www.nav.no om råd og tips for arbeidsgjevar og tilsette.  

Det som spesielt gjeld situasjonen med koronavirus, permitteringar og tilsette sine rettar: Sjå https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Her finn du bl.a. slik informasjon hos NAV:

Det kan skje endringar på kort varsel som følgje av arbeidet til regjeringa med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil bli oppdatert fortløpande på www.nav.no  som er ei god kjelde til oppdatert informasjon.

Du finn også bedriftsretta informasjon på bl.a. www.ksbedrift.no og www.nho.no.

Tiltakspakker for næringslivet

Nasjonale tiltak - samleside frå Regjeringa

Innovasjon Norge - tiltak

Butikkar og kjøpesentra

Kjøpesenter og butikkar kan halde ope, men må gjere tiltak for å senkje faren for overføring av smitte til dei som er i risikogruppene.

Tiltaka hos kjøpesenter og i butikkar er mellom anna:

  • Auka reinhald generelt og med spesielt fokus på berøringsflater som til dømes heisknapper, kasser og dørhandtak
  • Informasjon om korleis tilsette og besøkande skal unngå smitteoverføring
  • Butikkane har eigne hygienetiltak for tilsette og kundar
  • Senterleiing, vektarar og reinhaldspersonale skal jobbe mest mogleg adskilte
  • Det er ikkje lov å vere samla i grupper. Dette gjeld også skoleungdom.

Om materiell til butikkane:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur#rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell#plakat-smittevernstiltak-i-butikker

Kultur, arrangement og idrett

Det er innført forbod mot arrangement og samlingar med over 5 mennesker.

Kulturarrangement, idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innomhus og ute er  forbode. Treningssentra, svømmehallar og liknande haldast stengt.

Sjå Regjeringa sitt vedtak.

Kiropraktorar, optikarar, logopedar, frisørar m.v.

Helsedirektoratet har gjort vedtak om stenging av følgande verksemder i offentleg og privat regi utanfor spesialisthelsetenesta, med mindre verksemda kan ta ta vare på pålegget til helsestyresmaktene om smittevern: Fysioterapeutar - herunder manuellterapeutar, kiropraktorar, optikarar, fotterapeutar, logopedar, psykologar, verksemder som utfører komplementær og alternativ medisin og verksemder som utfører alternativ behandling.

Verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknande haldast stengt.

Sjå Helsedirektoratet sitt vedtak.

Til alle bevillingshavarar i Giske kommune

Alle verksemder i serveringsbransjen skal vere stengde, med unntak av serveringsstader med servering av mat (kantiner og spisestader) og som legg til rette for at besøkande kan holde minst 1 meters avstand.

Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Sjå Helsedirektoratet sitt vedtak.