Bestill tid til Korona-test

Når skal du teste deg?

 

 

 1. Ved symptomar:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomar på covid-19. Dette gjeld og vaksinerte og personar som har gjennomgått covid-19 for meir enn 3 månader sidan.

 1. Ved kjend eksponering

  • Husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære*

  • Øvrige nærkontaktar

  • Personar som får varsel i «Smittestopp».

 1. Ved innreise

 1. Anna screening etter smittevernfagleg vurdering**

  • I einskilde helseinstitusjonar etter lokal vurdering.

  • testing i einskilde miljøar.

 1. Alle som sjølv mistenkar at dei er smitta av covid-19.

*ved tilsvarande nære meiner ein kontakt med andre personar med mindre enn to meter avstand i meir enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter frå andre personar.

** Asymptomatiske personer som er fullvaksinerte eller som har gjennomgått covid-19 de siste 12 måneder, bør ikke testes.

 

Uthenting av hurtigtestar er teststasjon åpen fra kl 09.00 - 10.00 og 12.00 -13.00 mandag til fredag. Treng ikkje å bestille time for uthenting av hurtigtest. 

På kveld og helg kan man hente hurtigtest utanfor Giske legesenter, testene ligger i ein svart boks. Ta berre det man treng. 

Må du ha hjelp til taking av hurtigtest bestill på www.c19.no. 

 

Slik bestiller du PCR-test eller taking hurtigtest

 • Gå til www.c19.no 
 • Trykk på «Bestill tidspunkt for testing» og logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille testing på vegne av andre.
 • Når du har sendt inn skjemaet blir du tildelt første ledige tidspunkt for testing. Det er ikkje mogleg å bestille fram i tid. 
 • Du får opp ei kvittering på bestillinga di. Merk deg kvar og når du skal møte opp. Kvitteringa inneheld også andre opplysningar som det er viktig at du leser. I kartet under ser du kvar du skal køyre og vente når du skal testast.
 • Teststasjonen i Giske er lokalisert ved sidan av Frivillighetssentralen på Valderøya. Adressa er: Valderhaug 12, 6050 Valderøya.
 • Om du ikkje har høve til å bestille test elektronisk, kan du ringe vakttelefon på tlf 41701931 mandag - fredag mellom kl.10.00-13.00 for å avtale testing eller andre spørsmål knytt til covid. 
 • Er du alvorleg sjuk og treng øyeblikkeleg hjelp?  Ring legevakt tlf. 116 117
 • Står liv og helse i fare? Ring tlf. 113