Dagens tema:
Du kan no melde frå om du har mistanke om du er smitta av koronavirus.
Ut på tur - og sosial distansering.

  Viktige telefonar for barn og unge

 Vedlagt er oppdatert informasjon til innbyggarane, henta frå den kommunale fellesannonsa i torsdagens Øy-Blikk.

 

 Helsedirektoratet har omarbeida og gitt nokre presiseringar som er sendt ut til utanlandske statsborgarar:
"Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.
Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Engelsk tekst

 Giske, Sula og Ålesund vedtok 16. mars karantene for reisande frå bestemte fylke på Aust- og Vestlandet for å hindre smittespreiing.

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Ålesund, Sula og Giske kommune vedtatt å avgrense innreise til kommunane.

 

Slik er situasjonen med omsyn til koronasmitte i Giske kommune mandag 16. mars kl. 16.45.

 

 Folkehelseinstituttet har sendt ut nye råd om kva du skal gjere om du er forkjøla:

"Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19)."

Fylkesmannen sendte i dag 15. mars ut ny forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedomar mv. i høve utbrot av Koronaviruset Covid-19. Forskrifta gjeld frå dags dato

Med auka smittefare har regjeringa beslutta seg å stenge alle skular og barnehagar i Noreg. Alle barnehagar i Giske vert stengt fom. fredag 13. mars. Dette gjeld både kommunale og private barnehagar.

Stenginga gjeld førebels til over påske.