Trygt skolemiljø - Aktivitetsplikt

Opplæringslova § 9A skal sikre eit trygt skulemiljø for alle elevar i skulen. 

Kva skal skulen gjere når elevane opplever mobbing og mistrivsel?

Aktivitetsplikten til skulen kan du lese meir om på UDIR sine sider.