Søk om permisjon

Kontaktlærar kan etter søknad gi permisjon inn til to dagar. Søknadar kan sendast på epost og skal vere grunngjevne. Ved fråvere på meir enn to dagar er det rektor som handterer permisjonssøknaden. Bruk skjemaet nedanfor.

Dette skjemaet skal brukast for fråvere på meir enn to dagar.

Søknad om permisjon for elevEg/vi er kjent med at vi sjølve har ansvar for opplæringa for barnet vårt i permisjonstida og at den innvilga permisjonen avkortar retten til offentleg grunnskoleopplæring for same tidsrom.

Felt merka med * må fyllast ut