Søk om permisjon

Kontaktlærar kan etter søknad gi permisjon inn til to dagar. Søknadar kan sendast på epost og skal vere grunngjevne. Ved fråvere på meir enn to dagar er det rektor som handterer permisjonssøknaden. Bruk skjemaet nedanfor.

Dette skjemaet skal brukast for fråvere på meir enn to dagar.