Skulekvardagen på gult nivå

Skulekvardane på gult nivå i forhold til Veileder for smittevern 

Skuledagen og buss – Alnes fram til haustferien. 

 

Måndag 

Tysdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Skule 

 8.15 - 12.45 

8.15 - 12.45 

 

8.15 - 11.45 

 

 

8.15 - 12.45 

 

1.+2. kl 

8.15 - 11.45 

 

3. + 4. kl 

8.15 - 12.45 

 

Buss frå Alnes 

12.55

13.25 

12.55

13.25 

11.50 

12.55

13.25 

11.50 

12.55

13.25 

Vi må komprimere undervisningstida pga smittevernstiltak. Elevane får tilsyn fram til bussen går.  Dei kan etter avtale ta bussen som går kl. 12.55. 

NB! Etter haustferien har 1.-2. klasse skuledag fram til kl. 12.45.

Skuledagen og buss Godøya 

Normal dagsrytme er frå kl. 8.15 - 14.15.  Kontaktlærarane vil sende ut informasjon om eventuelle justeringar av dagsrytmen som må gjerast av smittevernomsyn.  

SFO - Kay Amund er konstituert leiar inntil vidare. Husk at kommunikasjon skal gå via SFO Direkte. 

Skulekatalogen  med bilde av elevane og meir informasjon er komen. Minner om at informasjonen er laga ut frå grønt nivå. 

Kantine – stengt på gult og raudt nivå.

Mjølkebestilling - logg inn på Skolelyst.no og bestill dei produkta de ønskjer.  

VI SER FRAM TIL EIT GODT SAMARBEID VIDARE!