Skulekvardagen på grønt nivå

Skulekvardagen på grønt nivå i forhold til Veileder for smittevern 

På grønt nivå kan skulekvardagen gjennomførast tilnærma normalt, og det er ikkje behov for organisering i kohortar. Det vil framleis vere nokre smitteverntiltak:

  • Ingen sjuke skal møte på skulen, sjølv med milde symptom.
  • Det er viktig å halde avstand der det er mogleg.
  • Normalt renhald og god handhygiene