Øyvind Blindheim

Informasjon

Øyvind arbeider til dagleg på Kolvikbakken skole, men har 20 % stilling som MOT-konsulent på Giske ungdomsskule.