Samarbeidsutval

Giske oppvekstsenter har eit felles Samarbeidsutval for skule og barnehage. Alle skular og barnehagar er lovpålagde til å ha eit SU og det skal vere eit rådgivande organ utan beslutningsmyndigheit. SU har rett til å uttale seg i alle sakar som gjeld skulen og barnehage. I Samarbeidsutvalet skal alle partar i skule og barnehage vere representert: elevar, foreldre, personalet, eigar.