Sosial kompetanse

Vi som skule skal støtte og bidra til elevene si sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med faga og i skulekvardagen for øvrig. Skulen har utarbeida rutiner for korleis vi arbeider med sosial kompetanse - men vi må dagleg minne oss på at det er dei enkle møta, ekte augekontakt og relasjon, som må vektleggast kvar dag. Både mellom elev og lærar, og elevane seg i mellom. 

Plan for sosial kompetanse Giske skule (PDF, 2 MB)