Velkommen til årets julekantate

Vi ønsker alle store og små velkommen til skulen si julekantate tysdag kl. 18.00 på Øygardshallen på Giske.