Kommunebudsjettet for Giske 2020-23

SISTE DOKUMENTREVISJON 06.01.20: Kommunebudsjettet for 2020 og økonomiplan 2020-23 vart vedtatt i kommunestyret, k.sak 119/19, den 28. november. Sjå saksdokumentet her og saksliste her . Digital utgåve av kommunebudsjettet: Sjå https://okonomiplan.giske.kommune.no/2020/