Kommunebudsjettet 2020-23 - høyring

Klikk for stort bilete I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2020-2023, inkludert årsbudsjett for 2020, lagd ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 28.11.2019. Det gjeld óg kommunale gebyr og betalingssatsar.  Kommunestyret skal behandle framlegget i møte 28.11.2019.

Framlegg til budsjett, økonomiplan og gebyr ligg nedanfor.

Ev. merknader må vere innkomne skriftleg til Giske kommune,  post@giske.kommune.no, innan 27.11.2019.

 

Sjå også https://okonomiplan.giske.kommune.no/2020/