Innskriving av elevar i 1. klasse hausten 2023

Det blir innskriving av elevar til 1. klasse på barneskulane i kommunen den 14. og 15. februar 2023.
Bildet er tatt av

Nokre skular vil bruke ein dag og nokre begge dagane. Heimane vil få brev frå skulane. Førskuledag for nye førsteklassingar hausten 2023 blir 7. juni 2023. Dersom nokon ikkje har fått brev eller e-post frå skulen, sjekk søppelboksa i e-posten og ta eventuelt kontakt med skulen.