Eigedom

Tenester i Giske kommune innan eigedom finn du lista opp i høgre kant under teneste.

Tenester er mellom anna: deling av grunneigedom, eigedomsskatt,  vatn og avløp ogrenovasjon

Under rutine i høgre kant finn du ein standard nasjonal omtale av tenestene.

 Eksterne linker er anna relevant informasjon knytt til emne.

Ansvarleg Sveinung Valderhaug. Sist endra 04.03.2014
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk
Servicekontoret har ope frå 08.00 til 15.30
Telefon :
70 18 80 00
E-post :
post@giske.kommune.no
Bunnhjørne
Kunngjeringar (1)
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock