Skattar og avgifter

Det offentlege sitt ansvar i høve til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege. Den statlege institusjonen Skatteetaten har ansvar for likninga di.


Snarvegar:  Skatteetaten - Kommunale gebyr - Prisliste - Kor tid kjem skattepengane?

Publisert av Henrik Wang. Sist endra 12.07.2013

Tenester for Giske kommune under skatt og avgifter er opplista i høgre kant under teneste.

 

 

Meir informasjon om skattar og avgifter:

  • Offentlege avgifter, t.d. årsgebyr for vatn og kloakk
  • Skatt og likning, t.d. skatteattest og eigedomsskatt
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk
Giske kommune,Valderhaug 4, 6050 Valderøya Tlf. 70 18 80 00 - Fax: 70 18 80 01 - post@giske.kommune.no
padlock